Standardne mašine za varenje armaturnih mreža

Tehničke karakteristike

VM-S predstavlja novu generaciju mašina za izradu armaturne mreže. Ova jedinica je Automatizovana i njome upravljaju samo dva radnika. Operater ručno ubacuje uzdužne žice u
Automatska kolica i svi ostali procesi su dalje automatizovani.

Radne jedinice mašine
1. Magacin uzdužnih žica
2. Automatska kolica
3. Koračar, dodavač uzdužnih žica
4. Blok za zavarivanje
5. Automatski dozator za poprečnu žicu
6. Set za uklanjanje gotovog proizvoda
7. Upravljačka jedinica

Modeli mašina

Model mašine VM-S
Max dužina mreže 6.000 mm
Max širina mreže 2.500 mm
Razmak između uzdužnih žica 100,150,200,250 mm
Razmak između poprečnih žica 50,100,150,200,250 mm
Prečnik uzdužne žice 4-12 mm
Prečnik poprečne žice 4-12 mm
Instalisana snaga 125 kW
Kapacitet produkcije jedne mreže 150x150 mm, 6 m dužine 35-50 sec po jedinici zavarivanja

Katalog rezervnih delova

Interesuje vas ova mašina?

Pošaljte nam poruku, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku