MAŠINE ZA SAVIJANJE ARMATURE

Tehničke karakteristike

Mašina je namenjena za savijanje betonskog čelika za potrebe građevinarstva. Savija čelik pod svim uglovima, a snabdevena je priborom za savijanje uzengija, uz doplatu.

Tehničke karakteristike mašine:

-Mašina ima poluautomatski režim rada, dok se automatskim režimom vrši masovna obrada armature.

-Biranje uglova se vrši pomoću pinova koje stavljate na željena mesta za željeni ugao. Komandovanje mašine vrši se pomoću nožnog tastera koji može da se pomeri i postavi na pogodno mesto na dohvat rukovaoca.

-Mašinu pokreće elektromotor

Modeli mašina

Model mašine ø žice koju savija Instalisana snaga Težina mašine
SK-16 6-10 mm 1,5 kW 280 kg
SK-28 6-28 mm 3,0 kW 355 kg
SK-32 6-32 mm 3,0 kW 490 kg
SK-40 6-40 mm 5,5 kW 620 kg

Katalog rezervnih delova

Interesuje vas ova mašina?

Pošaljte nam poruku, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku