Mašina za kalibrisanje i orebravanje žice KP 110

Tehničke karakteristike

  • Mašinu pokreće motor od 90 KW sa servo upravljačem i mekim startom.

   Brzina mašine je 3-8 m/s

   Deformiše žicu u jednom prolazu i čini je rebrastom od glatke žice. Maksimalni prečnik žice je ø12mm. Maksimalno smanjenje žice je 10-17% u zavisnosti od kvaliteta žice. Žica treba da bude niskougljenična

   Centralni delovi mašine su:

   1. Centralni stub sa 2 hidraulična nosača
   2. Sektor za mehaničko čišćenje žice
   3. Sektor za podmazivanje žice
   4. Sektor za orebravanje žice sa EUROLLS kasetom
   5. Jedan blok 90 kW
   6. Kompenzator brzine između kalibratora i motalice
   7. Motalica
   8. Upravljačka jedinica

Katalog rezervnih delova

Interesuje vas ova mašina?

Pošaljte nam poruku, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku