COMBO LINE KPA 300

Tehničke karakteristike

Linija za kalibrisanje, orebravanje i ispravljanje žice na zadatu dužinu.

Linija se sastoji iz sledećih delova:

-Centralni stub visine 6-8 m sa 2 nosača armature po želji mogu biti hidraulični uz doplatu zbog lakšeg postavljanja kotura žice

-Sektor za čišćenje žice mehanički

-Sektor za podmazivanje žice

-Kaseta za kalibrisanje i orebravanje

-Vučni blok instalisane snage 90 ili 125 kW radne brzine od 3-8 m/s

-Vučni valjci koji odmotavaju žicu sa vučnog bloka instalisane snage 15 ili 22 kW

-3 seta za ispravljanje žice

-Leteći noževi za sečenje na zadatu meru

-Pruga od 6m za prihvat žice

Dodatna oprema

-Motalica kao dodatna oprema koja nije u ceni mašine 45 kW instalisane snage sa 3 rastavljiva kalema.

Katalog rezervnih delova

Interesuje vas ova mašina?

Pošaljte nam poruku, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku