Engleski jezikRuski JezikFrancuski jezik

Proizvodi


VM 10(12)

Automatska linija za izradu mreže VM2015 2150 х 6000 / Ø4 do Ø12. Mašina služi za izradu pletene armaturne mreže


SH - 12

Mašina je namenjena za ispravljanje i sečenje armature prečnika od 4 – 12 mm za potrebe u građevinarstvu.


kp - 75

Mašina je namenjena za kalibrisanje betonskog gvožđa kao samostalni agregat ili u sklopu linije za orebravanje i kalibrisanje...


fence panels
vm - P

Mašina za izradu ogradnih panela prilagođena zahtevima kupca. Predviđena je izrada osam tipova ogradnih mreža za izradu osam različitih širina po zahtevu.

ATP - 10

Automatska presa za savijanje mreže, koristi se u proizvodnji ogradnih panelaSH-6

Mašina je namenjena za ispravljanje i sečenje armature prečnika od 4 – 6 mm za potrebe u građevinarstvu.


ARR-12 Mašina za ravnanje i sečenje betonskog gvožđa
ARR - 10, 12, 14, 16

Mašina je namenjena za ravnanje i sečenje betonskog gvožđa za potrebe građevinarstva pri proizvodnji armature za beton, armaturnih mreža i fert gredica.

Tomi - 10, 12

Mašina je namenjena za izradu svih tipova uzengija automatizovanim postupkom proizvodnje, za potrebe u građevinarstvu.


SK - 22, 32

Mašina je namenjena za savijanje betonskog čelika za potrebe građevinarstva, pri proizvodnji armature za beton. Mašina savija sve profile do prečnika ø32 mm.

SH - 10, 12, 14

Mašina je namenjena za ispravljanje i sečenje armature prečnika od 4 – 12 mm za potrebe u građevinarstvu.


Mašina za kalibrisanje žice KP5/22
KP 5

Mašina za kalibrisanje žice KP5/22