SrpskiEnglishRussian

MaŠina za proizvodnju armaturnih mreŽa VM 10(12)

 

KARAKTERISTIKE:

 

širina mreže: 2150 mm; u zavisnosti od vašeg zahteva širina mreže može biti2,0m - 3,2m

rastojanje između uzdužnih šipki: 100, 150, i 200 mmili prema vašem zatevu

prečnik žice: 4 – 10mm ( 12mm )

instalisanasnaga: 11 x 100 kW ( 140kW)

brzina: izrada jedne mreže 150x150, dužine 6m ~ 1 kom./min.


TEHNIČKI OPIS
Mašina je automatska i opslužuju je samo jedan ili dva operatera. Operater ubacuje uzdužne žice u dozator uzdužnih žica i u bunker poprečnih žica, a svi postupci se potom odvijaju automatski.

 

Mehanički sklopovi mašine
1.    Magacin uzdužnih žica
2.    Automatska kolica– dozator uzdužnih žica
3.    Koračni mehanizam –mehanizam za vučenje uzdužnih žica
4.    Zavarivački sklop
5.    Magazin poprečnih žica
6.    Mehanizam za ubacivanje poprečnih žica
7.    Sklop za prihvatanje i transport gotovog proizvoda
8.    Upravljački sklop