RussianFrancuski jezik

PRESA ZA SAVIJANJE ARMATURNIH MREŽA ATP-10


Na pripremnom stolu ispred mašine se odlažu zavarene mreže, otkuda se daju na savijanje. Zavarena armaturna mreža se u sledećoj tehničkoj operaciji ubacuje u presu radi savijanja.


Na gornjoj gredi se nalazi alat za savijanja – pritiskač, a na donjoj gredi je smešten drugi deo alata.